Kawafis po grecku Next item William Pitt w Ramblerze

Kawafis po grecku

Taka mała niespodzianka dla naszych czytelników. Trafi do nich próbny wydruk „Listu bizantyjskiego arystokraty na wygnaniu piszącego wiersze” Kawafisa, wydrukowany alfabetem greckim. Pod koniec 2018 r. powinien nakładem Ramblera ukazać się zbiór wierszy Kawafisa, wydrukowanych właśnie greką. Książka składana jest elektroniczną wersją greckich czcionek wyciętych ok. 1805 r. dla znakomitego francuskiego wydawcy Pierre’a Didota. Wydrukowana zaś zostanie na welinowym papierze z Annonay, na którym ukazały się niegdyś wiekopomne didotowe edycje Wergiliusza (1798), Horacego (1799), Fontaine’a (1802) i Racine’a (1801–5). Całość zostanie oprawiona zgodnie z neoklasycystycznymi gustami.

Fakt, greka dziś jest niezwykle hermetyczna, ale może jej piękno skłoni kogoś do jej nauki?